Mail: info@gmfnybro.se

Ordförande: Lars-Erik Järling 076-842 30 42

Adress: GMF-förening i samverkan

        c/o Överförmyndarnämnden i Nybro

        382 80 Nybro

Ett godmanskap innehåller tre delar -
bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person


Bevaka rätt innebär att gode mannen företräder huvudmannens intressen i olika situationer. T ex ansökningar till myndigheter, kommunen eller Försäkringskassan. Det kan även innebära att företräda vid försäljning av bostad, kontakter med fordringsägare, upplägg av avbetalningsplaner, arvskifte eller vid ansökan om skuldsanering.


Förvalta egendom innebär att huvudmannens ekonomi tas om hand, att räkningar betalas och att en budget läggs upp. Det handlar dels om vardagsekonomi, men kan även handla om att göra upp en avbetalningsplan på skulder eller förvalta tillgångar såsom bankmedel, aktier, fonder mm.


Sörja för person innebär att gode mannen genom regelbundna besök ska uppmärksamma huvudmannens behov och bevaka intressen. Gode mannen ska vara en länk mellan huvudmannen och omgivningen och uppmuntra och utveckla de sociala kontakterna, boendet, vården och fritiden. Det är inte gode mannens uppgift att åka och handla eller följa med på läkarbesök utan uppgiften är att se till att det görs och söka de insatser som finns för det.


Ibland behövs en förvaltare istället för god man


Då krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar om någon ska få en förvaltare. Om det till exempel på grund av sjukdom finns stor risk att någon slösar bort sina pengar, drar på sig mycket skulder eller om det finns personer i omgivningen som försöker utnyttja den som är i behov av hjälp ekonomiskt kan förvaltarskap vara aktuellt.
Till skillnad från godmanskap kan ett förvaltarskap vara en tvångsåtgärd. Förvaltare får man bara om det är absolut nödvändigt. Den som får en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan inte längre ingå avtal och eller komma åt sina pengar. Det är förvaltaren som bestämmer om ekonomin.

Här finns en handbok för God man och förvaltare med mycket bra innehåll och som svarar på många frågor. Använd den som uppslagsbok.

Den 24 mars 2022 hade vi årsmöte. Här kan du läsa protokollet och verksamhetsberättelsen.

Välkommen till informationsträff med ÖFNs handläggare 6 oktober kl 17.30

Du är välkommen till Vattugatan 4 i Nybro torsdag den 6 oktober klockan 17.30.

Vi kommer att få mer information om vad begreppet ”Sörja för person” innebär och vad som förväntas av oss ställföreträdare.

Hur mycket ska vi göra? Gör vi för mycket eller gör vi för lite?

Informationen tar ca 1 timme och därefter kommer det att finnas utrymme för frågor och diskussioner, i samband med fika, fram till klockan 19.00.

Det är handläggare Susanne Hultén och Katarina Gasslander från ÖFN som kommer att hålla i informationen.

Har du inte har möjlighet att komma till Vattugatan 4 i Nybro så är du välkommen att delta digitalt via länken: 

https://lnu-se.zoom.us/j/62838101035?pwd=Tmd4SklYUUI3WjgrMDNUeTlhMXdOZz09

Din anmälan vill vi ha senast den 3 oktober. Du anmäler dig via föreningens mailadress info@gmfnybro.se   Meddela om du kommer till Vattugatan eller om du önskar delta digitalt.

Föreningen kommer att bjuda på en lättare förtäring, (för de som kommer till Vattugatan) så meddela även ev. matallergier i samband med din anmälan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår vice ordförande Lotta Elmbro på 0730-334383 där du även kan anmäla dig.

Är du fortfarande inte medlem så är du ändå välkommen att delta. Vid intresse av att bli medlem går det bra att ansöka om medlemskap på träffen eller på föreningens hemsida gmfnybro.se

Välkommen

Som medlem har du alla försäkringar du behöver som ställföreträdare. Du hittar mer om medlemskap längre ner på sidan, andra halvåret 2022 kostar bara 200 kr.

Välkommen

Styrelsen i GMF föreningen i samverkan


 Riksförbundet Gode Män och     förvaltare RGMF

Vi förening tillhör RGMF som är en riksomfattande intresseorganisation för ställföreträdare.

Genom att vår ordförande Lars-Erik Järling ingår i RGMFs styrelse har vi en bra insyn i det arbetet som görs där. Följ länken här till deras hemsida.

Medlem

Medlemsavgiften är fortsatt 400 kr för 2022 och då ingår alla våra försäkringar, samt stöd och hjälp av föreningen. (Att försäkra sig utan medlemskap i kostar 405 kr.)

Inbetalning kan ske antingen via vårt bankgiro 5448-7939 eller swish till 123 566 2408.Kom ihåg att skriva ditt namn i samband med inbetalningen. Omdu går med i föreningen nu andra kvartalet betalar du bara 300 kr.

Om du vet någon/några ställföreträdare som inte är medlem i vår föreningen, tala gärna om för dem hur viktigt det är att vara medlem i en förening som dels kan företräda dem i viktiga frågor och dels att de får fördelaktiga försäkringar som ingår i medlemsavgiften.

Vi har en ansvarsförsäkring som skyddar vid eventuella tvister och skadestånd.

Det ingår även en olycksfallsförsäkring som skyddar om något händer när vi är ute på våra uppdrag. Men främst får vi möjligheten till gemenskap, kompetens och erfarenhetsutbyte, samt att kunna påverka och förbättra uppdraget.

Gå in på RGMF´s hemsida för att läsa mer om försäkringarna.

Här finns en användbar broschyr om bankfrågor.